Gościnna Chata Kraków

Regulamin Programu Lojalnościowego „Karnet Obiadowy”

§1

Organizatorem Programu Lojalnościowego „Karnet Obiadowy” jest F.H.U.T. Pensjonat „RAMIS” Roman Sulicz, z siedzibą w Wysowej Zdrój 131, 38-316 Wysowa Zdrój, zwany dalej Organizatorem.

§2

Program realizowany jest wyłącznie w Karczmie regionalnej „Gościnna Chata” przy ul. Sławkowskiej 10 w Krakowie.

§3

Program trwa od 1 listopada 2016 roku do odwołania. O terminie zakończenia Programu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony internetowej www.goscinna-chata.pl, z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

§4

Program skierowany jest do wszystkich gości odwiedzających Karczmę regionalną „Gościnna Chata” przy ul. Sławkowskiej 10 w Krakowie, dokonujących zakupu lunchu dnia, zwanych dalej Uczestnikami Programu.

§5

Lunch dnia możliwy jest do zamówienia od poniedziałku do soboty, do wyczerpania zapasu na dany dzień.

§6

1. Uczestnik Programu, który dokona zakupu dziewięciu lunchy dnia, uprawniony jest do otrzymania jednego lunchu dnia gratis przy zachowaniu reguł opisanych w pkt 2 – 5.

2. Kupując lunch dnia, Uczestnik Programu otrzyma jedną kartę lojalnościową do umieszczania na niej zebranych pieczątek, z przybitą pierwszą pieczątką, bądź samą naklejkę, jeśli Uczestnik Programu kartę już posiada.

3. Do otrzymania pieczątki nie uprawnia jednak zakup innych niż lunch dnia produktów i usług, w szczególności napojów, w tym napojów alkoholowych, produktów na wynos, zup, dań głównych, deserów, a także otrzymanie dziesiątego, darmowego lunchu dnia.

4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie kelnerowi dziewięciu zebranych pieczątek umieszczonych na karcie lojalnościowej, przy czym pieczątki muszą być umieszczone na jednej karcie.

5. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody w przypadku przedstawienia kelnerowi uszkodzonej karty lojalnościowej, pieczątek nieczytelnych, niekompletnych lub budzących wątpliwości co do ich autentyczności.

§7

Dziewięć pieczątek, umieszczonych na karcie lojalnościowej podlega wymianie wyłącznie na lunch dnia. Nie podlega wymianie na gotówkę, ani na inne produkty lub usługi.

§8

Regulamin Programu dostępny jest w Karczmie regionalnej „Gościnna Chata” przy ul. Sławkowskiej 10 w Krakowie oraz na stronie internetowej www.goscinna-chata.pl.

§9

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu, z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Programu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.goscinna-chata.pl i wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

§10

Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w restauracji lub na adres krakow@goscinna-chata.pl.